Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας

Επώνυμα

Άνθρωποι > Επώνυμα

KYTHERIAN SURNAMES - the book

On January 27th, 2003, the book, "KYTHERIAN SURNAMES", written by the editor of Kythiraika newspaper, Mr. Emmanouil Kalligeros, was introduced to the Kytherian and Hellenic public. The book launch was held at a special exhibition, organised by the Society of Kytherian Studies, at the Centre of the Kytherians. Response to the launch of the book was so great that people had to be turned away for lack of seating space.

ყველა ჩანაწერი

Ταξινομήθηκε: