Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
George Fatseas
1 Comments

Dr George Fatseas

photo taken back in 1989

Leave A comment

1 Comment

Peter Makarthis
on 05.07.2004

A great view but is this the Fatsadika I visited last October - tell me more! Peter Makarthis