kythera family kythera family
  

Alexandrathes

Gravestones > Alexandrathes > FAMILY PLOT PANAGIOTI K. KOMINOY "SPANIAS"

14233: Gravestones > Alexandrathes

submitted by Spyro Calocerinos on 06.10.2007

FAMILY PLOT PANAGIOTI K. KOMINOY "SPANIAS"

FAMILY PLOT PANAGIOTI K. KOMINOY "SPANIAS"
Copyright (2007) Margaret Tuite

FOURTH OF FOUR PHOTOS OF SAME FAMILY
MARIKA N. KOMINOY 1910-1998

Leave a comment