kythera family kythera family
  

Potamos

Gravestones > Potamos > Detail of Minas Emm Fardoulis inscription, Potamos (2 of 3)

Gravestones > Potamos

submitted by Terry Chlentzos on 21.06.2007

Detail of Minas Emm Fardoulis inscription, Potamos (2 of 3)

Detail of Minas Emm Fardoulis inscription, Potamos (2 of 3)
Copyright (2007) James Prineas

Minas Emm. Fardoulis d. 1937
Stavroula Mina Fardouli D. 1937

Leave a comment