kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

Showing 121 - 140 from 150 entries
Show: sorted by:

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Frantzeskou GP. Sofiou - Logothetianika Cemetery

Frantzeskou GP. Sofiou

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Unknown headstone

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika Cemetery

Please help identify.

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Moulos Family Plot - Logothetianika Cemetery

Panayiotis Moulos
1869-1948

Theodoros Moulos
1911-1972

Giorgia Moulou
1876-1972

Andreas Zervas
1911-1985

Syrmalenia Zerva
1914-1986

Dimitrios Moulos
1905-1990

Panagioitis Moulos

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Lahana Family Plot - Logothetianika Cemetery

Spirdonos P. Lahana
age 82
5 - 4 - 1989

Panayiotis N. Lahanas
age 62
17 - 12 - 1936

Andreas S. Lahanas
age 3
13 - 9 - 1944

Syrmalenia P. Lahana
age 83
22 - 9 - 1958

Evaggelia S. Lahana
age 84
4 - 1 - 1999

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Lahana Family Plot - Logothetianika Cemetery (Close-Up)

Spirdonos P. Lahana
age 82
5 - 4 - 1989

Panayiotis N. Lahanas
age 62
17 - 12 - 1936

Andreas S. Lahanas
age 3
13 - 9 - 1944

Syrmalenia P. Lahana
age 83
22 - 9 - 1958

Evaggelia S. Lahana
age 84
4 - 1 - 1999

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Gavrilis Family Plot - Logothetianika Cemetery

Konstantinos I. Gavrilis
1836 - 1936

Theodora K. Gavrili
1851 - 1921

Marili D. Panaritou
1882 - 1968

Evyenia D. Panaritou

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Ioannis Sofios - Logothetianika

Grave of:

Ioannis Sofios
age 80
28 - 1 - 61

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Ioannis Sofios - Logothetianika (Close-Up)

Grave of:

Ioannis Sofios
age 80
28 - 1 - 61

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika

Please help identify this grave in the Logothetianika Cemetery.

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Anargyros B. Souris - Logothetianika Cemetery

Anargyros B. Souris
20 -12 -1996
age 26

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Irini B. Moulou - Logothetianika

Irini B. Moulou

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Giorgoria L. Makri -Logothetianika

age 79
6. 8. 84

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika

Please help identify

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika

Please help identify

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Gavrilis Family Plot - Logothetianika Cemetery

Pan. T. Gavrilis
born 1898
Peter. J. Gavrilis
born 1898

Theodoros P. Gavrilis
1920 - 2006

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Gavrilis Family Plot - Logothetianika Cemetery

Pan. T. Gavrilis
born 1898
Peter. J. Gavrilis
born 1898

Theodoros P. Gavrilis
1920 - 2006

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Sofiou Family Plot- Logothetianika Cemetery

On front of grave:

Dimitrios Sofios
24. 9. 01
age 19

On the top middle;

Appears to be - Emm. Sofiou

Nikolaou P. Koukidi
age 79

Eleni N. Koukidi
age 84

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Dimitrios Sofios Family Plot - Logothetianika Cemetery

On front of grave:

Dimitrios Sofios
24. 9. 01
age 19

On the top middle;

Appears to be - Emm. Sofiou

Nikolaou P. Koukidi
age 79

Eleni N. Koukidi
age 84

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Sofios Family Plot - Logothetianika Cemetery (Close Up)

Emmanuel Nik. Sofios, age 45, 18-3-1903

Areti Dim Sofios, age 24, 1-1-1919

Xrisanthi Dim. Sofios, age 46, 6-8-1937

Dimitrios Emm. Sofios, age 70, 7-2-1956

Giorgos Dim. Sofios, age 84, 20-3-2001

Logothetianika Cemetery.