kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

Showing 141 - 150 from 150 entries
Show: sorted by:

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Garifalia Vazeniou - Logothetianika Cemetery

Garifalia Vazeniou
born Prineas
age 49
19.2.66

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 27.05.2017

Moulou Family Plot - Logothetianika Cemetery

Ioannis Stef. Moulou
d. 25-10-64
age 90

Kyriakoula I. Moulou
d. 15-2-02
age 92

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika

Please help identify this grave.

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Logothetianika Church- Agia Paraskevi

Located in the Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 14.06.2007

Maria Evst. Xlentzou - Logothetianika Cemetery

Grave of:

Maria Evst. Xlentzou

Logothetianika Cemetery

The dates on this gravestone are unreadable. If anyone has more information on this person, please comment below.

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 14.06.2007

Anastasios G. Georgopoulos - Logothetianika Cemetery

Grave of:

Anastasios G. Georgopoulos
age 72
15 - 7 - 51

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 14.06.2007

Dimitrios P. Xlentzos - Logothetianika Cemetery

Grave of:

Dimitrios P. Xlentzos
age 86
5-9-99

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 14.06.2007

Sofiou Family Plot- Logothetianika Cemetery

Grave of:

Vrettos Sofiou
age 85

Vasiliki Sofiou
age 82

Despina B. Sofiou
Brousalian (nickname)

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 15.06.2007

Sofios Family Plot - Logothetianika Cemetery

Emmanuel Nik. Sofios, age 45, 18-3-1903

Areti Dim Sofios, age 24, 1-1-1919

Xrisanthi Dim. Sofios, age 46, 6-8-1937

Dimitrios Emm. Sofios, age 70, 7-2-1956

Giorgos Dim. Sofios, age 84, 20-3-2001

Logothetianika Cemetery

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 14.06.2007

Dimitrios Sofios - Logothetianika Cemetery

Grave of:

Dimitrios Sofios
24. 9. 01
age 19

Logothetianika Cemetery